Kumzari language || A Critical Study of the Western Academic Scholarship on the Kumzari Language

The Kumzari language (kumzārī) is one of the endangered Iranian southwestern languages.

زبان لارکی یا گویش کمزاری جزیرۀ لارک

زبان لارکی یا گویش کمزاری جزیرۀ لارک؟ – زبانی که مردم جزیرۀ لارک بدان تکلم می‌کنند، یکی از دو گویش زبان کُمزاری است.

پیشینه مطالعات زبان کمزاری

پیشینه مطالعات زبان کمزاری از 1902 تا به امروز

زبان کمزاری یک زبان با دو گویش

زبان کمزاری زبانی از شاخه زبان‌های ایرانی جنوب غربی است که در بین زبانهای ایرانی نو، در گروه زبانهاي ايراني نو شرقي در كنار لارستاني و بشكردي طبقه بندي شده است. اين زبان در حال حاضر در جزیره لارک در ایران و راس مسندم (شهرهای دبا و خصب و روستای کمزار) در شمال عمان و …

زبان مردم لارک و مسندم؛ کمزاری

زبان مردم لارک (جزیره ای در استان هرمزگان در ایران) و مسندم (شبه جزیره ای شمال در عمان) «کُمزاری» نام دارد. زبان کمزاری در برخی نواحی امارات متحده عربی نیز تکلم می شود. زبان مردم لارک را «لارکی» نیز می‌گویند. اهالی لارک، زبان خود را «زوان رارکی/ رارکینی/ رارکیتی» (zwān rārakī/ rārakīnī/ rārakītī) می‌نامند. وضعیت …